انواع و شرايط عضويت

1- عضويت حقیقی پيوسته

مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط با تعالي كسب و كار باشند، مي‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند. بر اساس تبصرۀ 1 ماده 6 اساسانامۀ انجمن، افراد با درجۀ کارشناسی در یکی از رشته های مرتبط می توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

2- عضويت حقیقی وابسته

اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي بوده و به مدت 5 سال داراي تجربه كاري مرتبط مي باشند، همچنين افرادي كه به لحاظ كارآفريني و توسعه كسب و كار در ايران از تجارب خلاقانه و چشم گيري برخوردار مي باشند، مي توانند به عضويت وابسته درآيند.

تکمیل فرم عضویت حقیقی

3- عضويت افتخاري

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه داراي شان علمي و تجربي در تعالی کسب و کار چشمگير باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند. این اعضا بر اساس تبصرۀ 2 مادۀ 7 اساسنامۀ انجمن از پرداخت حق عضویت سالانه معاف خواهند بود.

4- عضویت حقوقی

سازمانهايي كه در زمينه‌هاي مرتبط با تعالي كسب و كار فعاليت دارند، مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند. بر اساس تبصرۀ 1 ماده 6 اساسنامه، این اعضا به عنوان عضو وابسته نیز محسوب می شوند.

تکمیل فرم عضویت حقوقی

 

حق عضویت سالانه هر سال توسط مجمع عمومی انجمن تعیین می گردد.

انواع عضویت حقوقی

خدمات ارزش افزودۀ قابل ارائه به اعضای حقوقی انجمن تعالی کسب و کار ایران در قالب عضویت های طلایی، نقره ای و برنزی به شرح زیر می باشد:

 • طلایی
 • تخفیف 50 درصدی برنامه های آموزشی (تا 10 نفر)
 • تخفیف 50 درصدی شرکت در کنفرانس ها (تا 5 نفر)
 • تخفیف 30 درصدی ارائۀ خدمات آموزشی در محل سازمان
 • عضویت حقیقی 40 نفر از کارکنان سازمان
 • جلسات مشاوره با کارشناسان انجمن (6 ماه یکبار)
 • بک لینک روی سایت انجمن
 • دریافت نشریات انجمن
 • دسترسی به کتابخانۀ الکترونیکی انجمن
 • انعکاس فعالیتهای سازمان در خبرنامه
 • تسهیل و هماهنگی تورهای علمی و صنعتی
 • تکمیل فرم عضویت
 • نقره ای
 • تخفیف 25 درصدی برنامه های آموزشی (تا 10 نفر)
 • تخفیف 25 درصدی شرکت در کنفرانس ها (تا 5 نفر)
 • تخفیف 20 درصدی ارائۀ خدمات آموزشی در محل سازمان
 • عضویت حقیقی 20 نفر از کارکنان سازمان
 • یک جلسه مشاوره با کارشناسان انجمن
 • بک لینک روی سایت انجمن
 • دریافت نشریات انجمن
 • دسترسی به کتابخانۀ الکترونیکی انجمن
 • انعکاس فعالیتهای سازمان در خبرنامه
 • تکمیل فرم عضویت
 • برنزی
 • تخفیف 10 درصدی برنامه های آموزشی (تا 10 نفر)
 • تخفیف 10درصدی شرکت در کنفرانس ها (تا 5 نفر)
 • تخفیف 10درصدی ارائۀ خدمات آموزشی در محل سازمان
 • عضویت حقیقی 10نفر از کارکنان سازمان
 • بک لینک روی سایت انجمن
 • دریافت نشریات انجمن
 • دسترسی به کتابخانۀ الکترونیکی انجمن
 • انعکاس فعالیتهای سازمان در خبرنامه
 • تکمیل فرم عضویت
 

سازمان های دولتی، شرکت های خصوصی، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پژوهشگران، محققان و کارآفرینان در صورت تمایل برای انجام شکل های دیگر همکاری می توانند با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند.

تماس با انجمن